Wij zijn heel dankbaar voor de fondsen die onze show Vleugels mogelijk maken

Fonds voor cultuur participatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het draagt bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen.

Dit doet het Fonds door programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Kijk voor meer informatie op www.cultuurparticipatie.nl of lees meer over de gesubsidieerde projecten op www.cultuurparticipatie.nl/magazine/.

Stichting Elise Mathilde

Stichting Elise Mathilde Fonds geeft steun aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is en de aanvrager zonder winstoogmerk opereert. Stichting Elise Mathilde Fonds geeft ook steun op het vlak van ontwikkeling en beheer van de natuur. Incidenteel wordt er een bijdrage geleverd aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen.

Voor meer informatie kijk op www.elisemathilde.nl

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Meer informatie op www.vsbfonds.nl.

Carel Nengerman Fonds

Het Carel Nengerman Fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen met een project in de stad of de provincie Utrecht.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van natuur en cultuur. Zij doet dit door het verlenen van financiële steun aan (rechts)personen en/of instellingen, die op deze gebieden actief zijn.

Voor meer informatie kijk op www.carelnengermanfonds.nl